Telekomunikace

Venkovní kabelové rozvody včetně ukončení v rozvaděčích. Vnitřní rozvody v objektech.
Montáže a opravy vrchního vedení.